Welcome to Nosouthchinasea - Chào mừng quý độc giả, thân hữu, đến với Nosouthchinasea

 

 

Signus Magnus - Vietnam-Water-and-cultural 

English:

DongSon Bamboo Raft Across the Pacific; Vietnamese Culture v/s Chinese Culture; Legends of the Vietnamese Watery Realm; The Genie of the Mountains and the Genie of the Waters; The Earliest Myths, the Aquatic Traditions; Vietnam Water Culture; Timeline of Ancient VietNam; Chinese- Perfect Strangers of the Eastern Sea

Tiếng Việt:

Địa-lý Biển Đông với Hoàng-Sa và Trường-Sa 1, 2, 3, 4, 5, 6; Tượng Phật Nổi Trôi; Địa bàn sinh-hoạt của các người Bách-Việt theo Sử Tàu; Tàu nam-xâm, lấn chiếm địa bàn sinh-hoạt của các người Bách-Việt theo Sử Tàu; Hàng-Hải: Thành-phần Căn-bản của Văn-hoá Dân-tộc; Khoảng trống văn-học dân ta: Những Thành-Tích Hàng-hải; Thuật-ngữ hàng-hải của dân ta; Những Tương-Đồng Mỹ-Việt Về Thảo Mộc và Nông-Nghiệp; Lịch-toán và ngôn-ngữ qua mối Liên-Hệ Hàng-hả những cái "có thể" quá lớn; Tựa Sách "Người Việt Khai-Phá Mỹ-Châu"; Ghe Thuyền Việt-Nam; Người Thủy Thủ Già; Sơ-Lược Hải-Sử Nước Ta: Hải-Quân và nếp sống Thủy-sinh trong dòng sinh-mệnh dân-tộc; Văn-Minh Nước và Hàng-Hải Thời Cổ của Việt-Nam; Biển Đông 74,000 năm trước, Bà Mẹ Thiên-Nhiên Cưu-Mang Việt-Nam & Nhân-loại; Nước và Triết-lý Cổ-truyền Dân-tộc; Hải-Quân Việt-Nam có từ khi nào?; HẢI QUÂN VIỆT NAM Có được đặt đúng chỗ của nó không?; Văn-Hóa Nước

 

 

 
 
Flag Counter

biển đông, bien dong